Projekti “Revista Ligjore online”

Zyra ligjore Bitri&Bakiu ka në vemëndje të posaçme ndikimin në rritjen e kulturës ligjore jo vetëm për studentët e ligjit por edhe për klientë, bashkëpunëtorë, si dhe çdo individ që ka interes për të kuptuar më shumë mbi zhvillimet ligjore në vend dhe jo vetëm. Për këtë qëllim, në javët në vijim,  me qëllim evidentimin […]

Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

Gjurmimi i çështjeve gjyqësore tashmë mund të bëhet nga platforma e-Albania. Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen/gjurmimin e çështjeve gjyqësore nëpërmjet sistemit informatik të Gjykatave për Menaxhimin e Çështjeve Civile dhe Penale (CCMIS dhe ICMIS). Çdo qytetar i interesuar për të marrë këtë shërbim mund të identifikohet në portalin e-Albania, të zgjedhë shërbimin “Gjurmimi i çështjeve […]