Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

Gjurmimi i çështjeve gjyqësore tashmë mund të bëhet nga platforma e-Albania. Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen/gjurmimin e çështjeve gjyqësore nëpërmjet sistemit informatik të Gjykatave për Menaxhimin e Çështjeve Civile dhe Penale (CCMIS dhe ICMIS). Çdo qytetar i interesuar për të marrë këtë shërbim mund të identifikohet në portalin e-Albania, të zgjedhë shërbimin “Gjurmimi i çështjeve gjyqësore” dhe të vendosë numrin e çështjes (merret nga gjykata) sipas formatit: xxxxx-yyyyy-zz-aaaa.

Ky shërbim aksesohet duke klikuar linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=42