PRAG I VITIT TË RI 2024! BITRI&BAKIU TIRANË

PRAG I VITIT TË RI 2024!
 BITRI&BAKIU!
TIRANË

LOCASCIA DHE TË TJERË kundër ITALISË

 

Në një kohë kur çështja e menaxhimit të mbetjeve është një nga temat aktuale në vend, në një kohë kur  mbrojtja e  mjedisit është përfshirë si një objektiv social në Kushtetutën e Republikës e Shqipërisë duke iu referuar në mënyrë eksplicite rëndësisë së një mjedisi të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm [1], dhe në një epokë ku degradimi mjedisor, prodhimi dhe konsumi i tepërt ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e njeriut dhe shijimit të jetës private,  pyesni veten se si mund të jetosh në një shoqëri të prekur nga një krizë potenciale e menaxhimit të mbetjeve …  sa afër dhe larg mund të jetë një situatë e tillë???

 

Përmbledhje materialesh për BLOG